SON DAKİKA

KARACA’NIN KADIKÖY ÇIKARTMASI

Bu haber 16 Mart 2014 - 23:12 'de eklendi ve 258 views kez görüntülendi.

CHP SEYDİKEMER ADAYI ALİM KARACA VE İLÇE TEŞKİLATININ KADIKÖY’DE DÜZENLEDİĞİ MİTİNG

Alim Karaca’nın Kadıköy mitingine katılım yoğun oldu. İlçe başkanı Nalan Büyükçoban ve meclis üyesi adayları ile partililerin katıldığı mitinge bir çok Kadıköylü katıldı. Alim Karaca burada Seydikemerli hemşehrilerine seslendi. 30 Martta zafer kazanacaklarını ifade etti.

6974_708651209157108_2054760613_n 1013845_708651179157111_942573917_n 1497586_708651465823749_1661251174_n 1549492_708651462490416_1362164276_n 1743451_708650639157165_927888621_n 1898065_708650949157134_2104723185_n 1912534_708650779157151_649687821_n 1966763_708650575823838_304195383_n


HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

1 ADET YORUM YAPILDI
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
sermet ünel 20 Mart 2014 / 15:19 Cevapla

Seydikemer’i yeniden kurmak

Yerel seçimler yaklaşırken uzun yıllar mevcut halini severek Seydikemer’de yaşamış birisi olarak tarihe not düşmek istedim. Seydikemer’in ilçe olması ve Muğla’nın Büyükşehir’e terfi etmesi ile Seydikemer’i çok güzel bir şekilde yapılandırmak, imar etmek ve gelecek nesillere bırakmak bugünün yöneticilerinin en önemli görevidir.
Önümüzdeki Yerel seçimler Seydikemer’in geleceğini önemli ölçüde belirleyeceği için halkımızın ve siyasi partilerimizin gereken özeni göstermesi gerekmektedir. Geri dönüşümü olmayan tahribatlara uğramamış bir Seydikemer için Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclisi ile İlçe Belediye Başkanının seçilmeleri ayrı ayrı öneme sahiptir.
Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte yerel yönetimlerde ve anlayış da değişiklikler olmuştur. Bundan sonra 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu gereği büyük yatırımlar Büyükşehir’in planlaması, onayı ve ödeneği ile yapılacaktır.
Kanuna göre;
Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır.
İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.
Köylerle ilgili durum:
Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir.
Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir.
Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
Öncelikle İlçe Belediyeleri yıllık hedefini, stratejisini, yatırım programlarını net bir şekilde belirleyecek bu önerilere göre büyükşehir belediyesi bütçesini hazırlayacaktır.
Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemekle sorumlu olup; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yaptıracaktır.

Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek Büyükşehir belediyesinin görevidir.
Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek(Babadağ, Seki, Erendağ yolu vs); kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek Büyükşehir Belediyesinin kanuni görevidir.
Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması ilçe Belediyelerinin görevi olup katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak Büyükşehir Belediyesinin görevidir.
Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek büyükşehir Belediyesi görevi olup, Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek ilçe belediyesinin görevidir.
Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek Büyükşehir görevi olmakla birlikte bu görevi belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.
Büyükşehir Belediyesine verilen diğer görev ve yetkileri Kanuna göre sıralarsak:
Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.
Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.
Büyükşehir belediyeleri yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri mezarlık, toptancı hali gibi görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:
Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.
Büyükşehir Yasası ile yerel yönetimlerde devrim niteliğinde değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin iyice anlaşılabilmesi için yukarıda bahsettiğim görev ve yetki dağılımının tam olarak bilinmesi gerekir.
İlin bütün planlaması Büyükşehir Meclisi tarafından yapılacaktır. Halkımız yerel seçimlerde Büyük şehir Belediyesi Başkanını, İlçe Belediye Başkanını ve ilçe belediye meclis üyelerini ve muhtarları oylayacaklardır. Büyükşehir Belediyesinin meclisini ise, ilçe Belediye Başkanları ile ilçe meclis üyeleri teşkil edeceklerdir.
Nüfusu 50-100 bin arasında olan Seydikemer’de 25, Nüfusu 100-250 arasında Fethiye’nin meclis üye sayısı 31 olacaktır.
Siyasi partiler 3 Kontenjan adayı göstermişler ve verilen meclis üyesi listelerinde, kontenjan aday sayısı kadar eksik isim belirlemişlerdir.
Büyükşehir Belediyesi Meclisine de İlçe Belediye Başkanları dâhil Seydikemer’den 6, Fethiye’den 7 üye gidecektir. Nüfusuna göre Bodrum, Marmaris, Ortaca ve diğer ilçelerin göndereceği üyeler Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerini oluşturacaktır.
Yukarıda bahsettiğim Büyükşehir Belediyesi görev ve yetkilerine yönelik kararları bu üyeler alacaklardır. Yani hangi alt yapının hangi ilçe için öncelikli olduğunu bu meclis üyeleri belirleyeceklerdir. İşte bu nedenle meclis üyelerinin belirlenmesi de büyük önem arz etmektedir.
Seydikemer’in yeni yapılanan bir ilçe olarak öncelikle master plana ihtiyacı vardır. Bundan sonra “Alan Belediyesi” olarak Büyükşehir’in onayına uzun vadeli planlanmış bir master plan hazırlanıp sunulmalı. Seydikemer’in mevcut kentsel durumu göz önüne alındığında yapılacak devlet daire binalarının kent merkezinde planlanması mevcut trafiği işin içinden çıkılmaz hale getirecek, araç park sorununu artıracak, çarpık yapılaşma ile ucube bir kent ortaya çıkmış olacaktır. Seydikemer mevcut hali korunup, ilave açık alanlar, parklar yaratılarak modern bir kent merkezi yapılabilir.
Adliye Binası için Eşen Cezaevi göz önüne alınarak, Eşen de bir yer tahsis edilebilir. Atanacak Hâkim, savcı, memur ve gelecek avukatlarla Eşen bir Hukuk Beldesi olur. İleri de 2 yıllık Adalet Yüksek Okulu buraya yapılabilir.
Fethiye Devlet Hastanesi’nin bir benzeri tüm Seydikemer halkının rahatlıkla ulaşabileceği Çobanlar civarına yapılırsa, Sekiden, Kumluovadan ulaşım daha kolay olacak, Seydikemer’in şehir trafiği karışmayacak, hastaneye gelen hasta ve ziyaretçiler kolaylıkla araçlarını park edebileceklerdir.
Yüksek okul Kadıköy civarına yapılırsa, yurtlar ve bu yurtlarda kalan öğrenciler bu civarı hareketlendirecektir. İsteyen Öğretim Görevlisi, memur, güvenlik görevlisi Seydikemer de oturur, ulaşım imkânı vardır.
Tarım Hayvancılık ilçe Müdürlüğü, Seki de kurulabileceği gibi Atlıdere’de kurulabilir.
Uğurlu civarına AVM için yer gösterilebilir.
Güneşli’ye bölge Müzesi, Eren dağına dağcılık spor kompleksi, Girmeler civarına Şehir stadyumu, yarı açık düğün salonu, kapalı spor salonu, yüzme havuzları, kaydıraklı su parkı, bilim/tarım/teknoloji parkı, Kumluova’ya tarım laboratuarı, Seki’ye Yaşlı Bakım evi planlanabilir. Şehir stadyumunun projesine AVM ler dahil edilerek haftanın her günü aktif olarak kullanılabilir.
Seydikemer’in master ulaşım planında da Saklıkenti Fethiye ve Marmaris’e bağlayan, Söğütlüdere’yi Karadere’ye bağlayan raylı ulaşım sistemi, Eşen Çayının rafting yolu haline getirilmesi, Seydikemer’in Eşen çayı ile Akdeniz’e bağlanması olmalıdır.
Eminim ki yerel yönetim için aday olanların güzel, yaşanabilir ve cazibe merkezi olmuş bir Seydikemer yaratmak için gayet güzel projeleri vardır. Seydikemer hepimizin ve çocuklarımızındır. Saygılar.
Sermet ÜNEL
Elektrik Mühendisi

mersin escort